Iranian Golden Pages Canada - Zarvaragh.com
Home Directory Promote Your Business Services Need Business Advice? About Us Contact Us  
 


Advanced Search 
Contact us to promote your business
Your listing will appear on Google!
 
  

شکایت یک خانم ۸۷ ساله از بریتیش ایرویز به‌دلیل جلوگیری از توالت رفتن
روزنامه دیلی میل انگلیس، امروز به ماجرای کوچاریک ساموزیان، زن ۸۷ ساله‌ای پرداخت که مهمانداران خطوط هوایی بریتیش ایرویز، اجازه توالت رفتن به او نداده اند و همین موضوع مشکلاتی را برای او در طول پرواز طولانی‌ مدت لس آنجلس به لندن ایجاد کرد.

به نوشته این روزنامه، خانم ساموزیان پس از سوار شدن به هواپیما و در حالی‌ که این پرواز نود دقیقه تاخیر داشته است تقاضای رفتن به توالت را می‌‌کند که به دلیل مسائل ایمنی‌-بهداشتی به او این اجازه داده نمی‌‌شود و حتی جلوی او را در راه رفتن به توالت در راهرو داخل هواپیما مسدود می‌‌کنند.

پس از این اتفاق خانم ساموزیان خودش را خیس می‌‌کند و در تمام طول پرواز ۱۳ ساعته بدون عوض کردن لباس خود مجبور به تحمل این وضعیت می‌‌شود.

آیدا بهروزی، دختر خانم ساموزیان می‌‌گوید وقتی‌ به استقبال مادر خود در فرودگاه هیترو لندن رفت با دیدن اشک‌های مادرش شوک زده و عصبانی‌ شد.

بریتیش ایرویز اعلام کرد این حادثه در تاریخ ۲۲ دسامبر اتفاق افتاد، اما خانم بهروزی می‌‌گوید مادرش هنوز عذرخواهی مناسب و یا خساراتی دریافت نکرده است.

بریتیش ایرویز اخیرا با شکایت متعددی روبرو بوده است از جمله اینکه یک گروه از دختران دانش آموز که در حال برگشت از یک مسافرت گروهی بوده اند می‌‌گویند مهمانداران بریتیش ایرویز از دادن آب آشامیدنی معمولی‌ به آنها خودداری کردند.

بریتیش ایرویز از اوایل امسال پرداخت پول نقد برای خرید در داخل هواپیما هنگام پرواز را ممنوع کرد. این در حالی‌ است که برخی‌ از این مسافران پول نقد برای خرید آب غذا و آب معدنی نداشته اند و از طرفی‌ به آنها آب آشامیدنی معمولی‌ که معمولا در پرواز‌ها رایگان است داده نشده است.

این شرکت هواپیمایی اخیرا ارائه رایگان ساندویچ، تنقلات و نوشیدنی در پروازهای کمتر از پنج ساعت متوقف کرد.


745 page views
Want to convert pinglish to english?   Want to convert date?   Want to find out today's currencies' value?
         
Need a dictionary?   Want to download Zarvaragh's pdf version?   Need business advice?

 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
     
 
Head Office
Toronto, Ontario, Canada
Phone: 416-222-2211
Toll Free: 1-855-460-2211
Fax: 416-222-7422
mail@zarvaragh.com
   
3500 Dufferin Street
Suite 603 Toronto,ON M3K 1N2

Montreal, Québec, Canada
Toll Free: 1-855-460-2211
Fax: 416-222-7422
montreal@zarvaragh.com

Orange, California, USA
Phone: 714-978-4888
Toll Free: 1-855-460-2211
usa@zarvaragh.com

© 2011 www.zarvaragh.com
Sitemap:

Home
Add Your Business
Directory
Promote Your Business
Services
Need Business Advice
About Us
Contact Us
Website Legals
Download Zarvaragh Online Versions:

2015 - 2016
2014 - 2015
2013 - 2014
2012 - 2013
2011 - 2012
2010 - 2011
2009 - 2010
2008 - 2009
2007 - 2008
2006 - 2007
2004 - 2005