Iranian Golden Pages Canada - Zarvaragh.com
Home Directory Promote Your Business Services Need Business Advice? About Us Contact Us  
 


Advanced Search 
Contact us to promote your business
Your listing will appear on Google!
 
  

بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا رای داد - سقوط بی‌سابقه ارزش پوند در برابر دلار در یک روز
مردم بریتانیا در همه‌پرسی روز پنج‌شنبه ۲۳ ژوئن به خروج این کشور از اتحادیه روپا رای دادند.
ساعتی بعد از اعلام نتیجه همه‌پرسی، دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا که برای ماندن در اتحادیه تلاش می‌کرد، گفت که تا ماه اکتبر (حدود سه ماه دیگر) از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد.
مشارکت در همه‌پرسی بیش از ۷۲ درصد بود و ۵۲ درصد از شرکت‌کنندگان رای به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دادند.
در پی اعلام نتایج ارزش پوند، واحد پول بریتانیا، در برابر دلار آمریکا با ده درصد کاهش به کمترین میزان از سال ۱۹۸۵ سقوط کرد.
شاخص بازارهای مالی در بریتانیا، دیگر کشورهای اروپایی و همین طور آسیا به شدت سقوط کرد.

در پی رای مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا ارزش پوند، واحد پول این کشور در برابر دلار بیش از ده درصد سقوط کرد.
این کاهش ارزش در سی سال اخیر بی‌سابقه بوده و بیشترین افت یک روزه ارزش پوند در تاریخ است.
ارزش هر پوند که اندکی پیش از همه‌پرسی به ۱.۵ دلار آمریکا رسیده بود، بعد از معلوم شدن نتیجه در مقطعی به ۱.۳۲ دلار سقوط کرد.
http://www.bbc.com/persian


830 page views
Want to convert pinglish to english?   Want to convert date?   Want to find out today's currencies' value?
         
Need a dictionary?   Want to download Zarvaragh's pdf version?   Need business advice?

 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
     
 
Head Office
Toronto, Ontario, Canada
Phone: 416-222-2211
Toll Free: 1-855-460-2211
Fax: 416-222-7422
mail@zarvaragh.com
   
3500 Dufferin Street
Suite 603 Toronto,ON M3K 1N2

Montreal, Québec, Canada
Toll Free: 1-855-460-2211
Fax: 416-222-7422
montreal@zarvaragh.com

Orange, California, USA
Phone: 714-978-4888
Toll Free: 1-855-460-2211
usa@zarvaragh.com

© 2011 www.zarvaragh.com
Sitemap:

Home
Add Your Business
Directory
Promote Your Business
Services
Need Business Advice
About Us
Contact Us
Website Legals
Download Zarvaragh Online Versions:

2015 - 2016
2014 - 2015
2013 - 2014
2012 - 2013
2011 - 2012
2010 - 2011
2009 - 2010
2008 - 2009
2007 - 2008
2006 - 2007
2004 - 2005