Iranian Golden Pages Canada - Zarvaragh.com
Home Directory Promote Your Business Services Need Business Advice? About Us Contact Us  
 


Advanced Search 
Contact us to promote your business
Your listing will appear on Google!
 
  

ضربه آرنج جاستین توردو به نماینده زن از حزب ان‌‏دی‌‏پی، مجلس کانادا را به هم ریخت
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، متهم به بدرفتاری با گورد براون از حزب محافظه کار و ضربه زدن با آرنج به روث الن بروثو، نماینده ان‌‏دی‌‏پی شده است. این اتفاق بعد‌‏از‌‏ظهر چهارشنبه ۱۸ می، زمانی روی داد که نمایندگان مجلس برای رای گیری برای لایحه «خودکشی کمکی» گرد هم آمده بودند.

به گزارش کنیدین پرس، روث الن بروثو، نماینده زن از حزب ان‌‏دی‌‏پی کبک، گفت که از این حادثه شوکه و از شدت ناراحتی مجبور به ترک جلسه شده و نتوانسته است رای بدهد.

ویدئوی ضبط شده نشان می‌‏دهد که ترودو به جمع تعدادی از نمایندگان که بیشترشان از ان‌‏دی‌‏پی بودند نزدیک می‌‏شود و گوردون براون از حزب محافظه کار را از جمع بیرون می‌‏کشد که رای گیری را آغاز کنند. در این حین با آرنجش ضربه محکمی به قفسه سینه روث الن بروثو می‌‏زند. اتفاقی که هرگز از مجلس کانادا انتظار نمی‌‏رود.

ترودو از این بابت عذر خواهی کرد و گفت که تنها سعی داشته براون را به صندلی‌‏اش ببرد و تاکید کرد که قصد نداشته به کسی آسیب برساند.

در فیلم دیده می‌‏شود که نمایندگان ان‌‏دی‌‏پی مانع از عبور گوردون براون می‌‏شوند و ظاهرا به همین دلیل جاستین ترودو تصمیم می‌‏گیرد که براون را از جمع بیرون بکشد.

الیزابت می، رهبر حزب سبز، از همه خواست که ابتدا آرامش خود را حفظ کنند و گفت که نمایندگان ان‌‏دی‌‏پی قصد داشتند رای‌‏گیری را به تاخیر بیاندازند. وی که صندلی‌‏اش در مجلس مشرف به این ماجرا بود افزود که آنطور که او شاهد صحنه بود، ضربه آرنج ترودو به بروثو از روی قصد نبوده است.

توسط: اپک تایمز


905 page views
Want to convert pinglish to english?   Want to convert date?   Want to find out today's currencies' value?
         
Need a dictionary?   Want to download Zarvaragh's pdf version?   Need business advice?

 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
     
 
Head Office
Toronto, Ontario, Canada
Phone: 416-222-2211
Toll Free: 1-855-460-2211
Fax: 416-222-7422
mail@zarvaragh.com
   
3500 Dufferin Street
Suite 603 Toronto,ON M3K 1N2

Montreal, Québec, Canada
Toll Free: 1-855-460-2211
Fax: 416-222-7422
montreal@zarvaragh.com

Orange, California, USA
Phone: 714-978-4888
Toll Free: 1-855-460-2211
usa@zarvaragh.com

© 2011 www.zarvaragh.com
Sitemap:

Home
Add Your Business
Directory
Promote Your Business
Services
Need Business Advice
About Us
Contact Us
Website Legals
Download Zarvaragh Online Versions:

2015 - 2016
2014 - 2015
2013 - 2014
2012 - 2013
2011 - 2012
2010 - 2011
2009 - 2010
2008 - 2009
2007 - 2008
2006 - 2007
2004 - 2005