Iranian Golden Pages Canada - Zarvaragh.com
Home Directory Promote Your Business Services Need Business Advice? About Us Contact Us  
 


Advanced Search 
Contact us to promote your business
Your listing will appear on Google!
 
 

Zarvaragh Iranian Directory

Categories:  Private Schools

Futureskills Private High School Richmond Hill | Hassan Mirzai

1437 page views


Futureskills Private High School Richmond Hill
 
FUTURESKILLS PRIVATE HIGH SCHOOL RICHMOND HILL
9947 LESLIE STREET
RICHMOND HILLONTARIO  L4B 3Y3
CANADA
 
Phone: 1 905-787-3131
Cell:
Fax:
 
Website:


Follow us on:

Facebook Twitter Linkedin  
 Futureskills Private High School Richmond Hill Photo Gallery

   

Futureskills Private High School Richmond Hill | Hassan Mirzai

دبیرستان خصوصی (غیرانتفاعی) فیوچر اسکیلز (FutureSkills ) کردیتهای دبیرستانی(1) را تحت پوشش وزارت آموزش پرورش انتاریو کانادا از کلاس نهم تا دیپلم کامل(2) ارائه می دهد و برای دانش آموزانی که دوره کامل را گذرانده باشند ، دیپلم دبیرستان مورد قبول کلیه ی دانشگاه های معتبر جهان را صادر می نماید.
دبيرستان Future Skills به دليل قابليت هاي فراوان ، جزو دبیرستانهای خصوصی ممتاز تورنتو محسوب شده و با بهره مندي از كادر ورزیده، کیفیت آموزشی خود را ارتقاء داده است . بالا بودن ميزان موفقيت دانش آموزان در امتحانات و ميانگين بسيار خوب آنان و در نتیجه ورود آنها به دانشگاهای معتبر گویای این واقعیت است .
هر ساله عده ی زیادی از دانش آموزان این دبیرستان برای ورود به دانشگاها و کالجهای مختلف انتاریو پذیرش می گیرند و این دبیرستان فرمهای بانکهای اطلاعاتی OUAC و یا OCAS آنها را تکمیل نموده و ارسال می نماید.

زمان بندی دوره ها
با توجه به برگزاری دوره های متعدد روزانه، شبانه و تابستانی ، دانش آموزان میتوانند مناسب ترین زمان ممکن را برای تحصیل خود انتخاب نمایند و کردیتها ی مورد نظر خود را بصورت تمام وقت و یا پاره وقت کسب نمایند.

زبان انگلیسی ٍESL (3)
آموزشگاه فیوچراسکیلز دوره های مختلف آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم ESL را به صورت مرتب و در تمام سال برگزار می کند.(!سایر شاگردان چه می کویند (کلیک کنید


تدریس خصوصی
علاوه بر کلاسهای رسمی، تدریس خصوصی در کلیه دروس دبیرستانی در طول هفته انجام می پذیرد و طیف وسیعی از زبان انگلیسی وکامپیوتر راپوشش می دهد.
دوره ها وکردیتهای ESL متعددی وجود دارد که در راستای کردیتهای دیگر، در هر یک از سطوح دبیرستانی ارائه شده و در خیلی از موارد در تدریس خصوصی گنجانده میشوند.
برنامه های آموزشی متعدد زبان و کامپیوتر در سطوح مختلف طوری تعبیه شده که نیازهای اقشار مختلف را برآورده کرده و بهتر زیستن و آمیختن در محیط ومحافل آموزشی/اجتماعی کانادا را به ارمغان می آورد.

آموزش از راه دور
آموزش راه دور از طریق الکترونیکی و بطور مستقل با استفاده از اینترنت برای کلیه ی درس های دبیرستانی وجود دارد و دانش آموران میتوانند کردیت های معتبر مورد نظر
 Ask Hassan Mirzai a question
 
 


Click here to go back to Zarvaragh Iranian Directory home page.
 
 
 
 
     
 
Head Office
Toronto, Ontario, Canada
Phone: 416-222-2211
Toll Free: 1-855-460-2211
Fax: 416-222-7422
mail@zarvaragh.com
   
3500 Dufferin Street Suite 603
Toronto, Ontario, Canada

Montreal, Québec, Canada
Toll Free: 1-855-460-2211
Fax: 416-222-7422
montreal@zarvaragh.com

Orange, California, USA
Phone: 714-978-4888
Toll Free: 1-855-460-2211
usa@zarvaragh.com

© 2011 www.zarvaragh.com
Sitemap:

Home
Add Your Business
Directory
Promote Your Business
Services
Need Business Advice
About Us
Contact Us
Download Zarvaragh Online Versions:

2015 - 2016
2014 - 2015
2013 - 2014
2012 - 2013
2011 - 2012
2010 - 2011
2009 - 2010
2008 - 2009
2007 - 2008
2006 - 2007
2004 - 2005