Iranian Golden Pages Canada - Zarvaragh.com
Home Directory Promote Your Business Services Need Business Advice? About Us Contact Us  
 


Advanced Search 
Contact us to promote your business
Your listing will appear on Google!
 

۴ نکته مهم برای معنادار نمودن مسیر شغلی چه هستند؟
آقای ناتانیل کلوک مدیر ارشد اجرایی شرکت ری ورک عقیده دارد انتخاب شغل دلخواه و مورد رضایت موضوعی است که هیچ کس آن را به ما آموزش نمی دهد. به عقیده ایشان همه کارشناسان، اساتید و معلم ها تنها به این موضوع می پردازند که چگونه صاحب یک شغل شویم، اما هیچ کس توجهی به این موضوع ندارد که این شغل تا چه میزان مورد علاقه فرد است. از ان رو بیشتر ما در مواجه با مشاغل مختلف تنها به دنبال شغلی هستیم که بتوانیم به آن افتخار نماییم و یا درآمد بهتری را عایدمان نماید. بعضی نیز به دنبال شغل هایی هستند که رزومه کاری پر بار تری را برایشان بوجود آورد و یا شغل هایی که جایگاه اجتماعی بهتری داشته باشد.

معنادار بودن شغل به شما نیز مفهوم می بخشد. آیا همکاران به من احترام می گذارند؟ آیا در این کار با چالشی روبرو می شوم؟ آیا رشد می کنم؟ به این ماموریت باور دارم؟، کارن دیلون نویسنده کتاب «زندگی خود را چگونه ارزیابی می کنید» می گوید که این نمونه سوال ها بین نشاط واقعی از کار و رضایت نسبی از آن تمایز ایجاد می کنند. اما معنادار بودن برای هر کسی می تواند مفهوم متفاوتی داشته باشد. صرفا به دنبال جنبه های بدیهی شغل مانند حقوق، عنوان و پست، شان و پرستیژ سازمان و شرکت نباشید. آقای کلوک چهار طبقه بندی را در معنادار بودن شغل شناسایی کرده است که در ادامه قصد داریم آنها را بررسی نموده و به شما آموزش دهیم.

میراث:
این موضوع به آن معناست که شما خروجی های شغلی خود را بررسی نمایید و ببینید این شغل می تواند آن چیزهایی را که دنبال آن هستید به شما بدهد؟ به عنوان مثال شما می توانید با انجام وظایف خود در این شغل به یادگیری و آموختن چیزهای جدید مشغول شوید و یا می توانید علایق بشر دوستانه خود را در غالب آن بگنجانید یا خیر؟

تسلط:
این بخش بدان معناست که شما باید کاری را بیابید که به آن تسلط دارید و در انجام آن بهترین هستید. به عنوان مثال شما نویسنده خوبی هستید، پس می توانید به نگارش کتاب های تخیلی و یا حتی نگارش آیتم های تبلیغااتی بپردازید و یا در مثالی دیگر اگر شما از شیوایی کلام بهره مندید بسته به علاقه خود و مهارتهاتان می تواتید یکی از آیتم های روانشناسی یا بازاریابی را برگزینید. به طور کلی می توان گفت بسته به استعداد شما و سطح تسلط تان بازه های شغلی بسیاری وجود دارد اما چیزی که بیش از تسلط واجب و ضروری به نظر می رسد این است که شما در کنار آن تسلط، کاری را از بازه شغلی مورد نظر انتخاب نمایید که بتوانید عاشق آن باشید.

آزادی:
این جنبه از انتخاب شغل مربوط به حقوق، مزایا و انعطافی است که برای زندگی دلخواه خود به آن نیازمندید. برای بسیاری از افراد، این موضوع به معنی مزایایی برای رفتن به تعطیلات ویژه است و برای برخی دیگر به معنای آزادی انتخاب زمان و محل کار خواهد بود. سبک کاری که به آن تمایل دارید و شغلی که به شما در این موضوع کمک می کند را بشناسید و بعد آگاهانه آن را انتخاب نمایید.

همسویی:
این موضوع نیز به اهداف، عقاید و نظرات شما اشاره دارد و بیان کننده این است که باید شغلی را انتخاب نمایید که همسو با اهداف، علایق و فرهنگ شماست. دیلون اشاره می کند که خیلی اهمیت دارد که شما از سپری کردن زمان با همکاران و مدیر لذت ببرید. ممکن است این طبقه بندی برای افراد متفاوت باشد. او پیشنهاد می کند که بهتر است ارزش های خود را لیست کرده و سپس آنها را اولویت بندی کنید. شما بر اساس این لیست می توانید تصمیم بگیرید و فرصت های ویژه شغلی مانند پست جدید در نقش فعلی یا شغل جدیدی در سازمان دیگر را ارزیابی کنید.

باید ها و نبایدهای مهم در انتخاب مسیر شغلی:
باید ها:

یک لیست از مشاغل معنادار خود تهیه نمایید.
از افرادی که می توانند در این زمینه به شما مشورت دهند کمک بگیرید.
با بررسی عناصر و وجوه دیگر شغل فعلیتان و تجربه نمودن آنها دریابید که این شغل آنچه می خواید هست یا خیر؟

ناباید ها:

«به نقش بعدی خودتان تمرکز کنید». به جای این کار، در مورد خواسته ها و اهداف بلند مدت خود از کار فکر کنید.
این که اجازه بدهید، مسیر شغلی باعث نزول و عدم پیشرفت شود- حتی کسانی که در مسیر شغلی خود به صورت عمیق درگیر هستند، می توانند تغییراتی ایجاد کنند.
توانایی خود را دست کم بگیرید، این که فکر کنید در تغییر جدید، نمی توانید از عهده آن بر بیایید.

Harvard Business Review
گویا آی تی


1763 page views
Want to convert pinglish to english?   Want to convert date?   Want to find out today's currencies' value?
         
Need a dictionary?   Want to download Zarvaragh's pdf version?   Need business advice?

 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
     
 
Head Office
Toronto, Ontario, Canada
Phone: 416-222-2211
Toll Free: 1-855-460-2211
Fax: 416-222-7422
mail@zarvaragh.com
   
3500 Dufferin Street
Suite 603 Toronto,ON M3K 1N2

Montreal, Québec, Canada
Toll Free: 1-855-460-2211
Fax: 416-222-7422
montreal@zarvaragh.com

Orange, California, USA
Phone: 714-978-4888
Toll Free: 1-855-460-2211
usa@zarvaragh.com

© 2011 www.zarvaragh.com
Sitemap:

Home
Add Your Business
Directory
Promote Your Business
Services
Need Business Advice
About Us
Contact Us
Website Legals
Download Zarvaragh Online Versions:

2015 - 2016
2014 - 2015
2013 - 2014
2012 - 2013
2011 - 2012
2010 - 2011
2009 - 2010
2008 - 2009
2007 - 2008
2006 - 2007
2004 - 2005